FIRMA USŁUGI GEOPORTAL ROZWIĄZANIA PUBLIKACJE KONTAKT
Planowanie Przestrzenne
Plany miejscowe
Studia kierunków i uwarunkowań
Partycypacja społeczna
Ekofizjografia
Oceny skutków ekonomicznych planów i studiów
Monitoring planowania przestrzennego

Wizualizacja 3D

Wdrożenia geograficznych systemów wspomagania podejmowania decyzji SCENARIO 360

Szkolenia z zakresu GIS

Doradztwo w zakresie wdrażania GIS

Nasza oferta :

  • Projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej
  • Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Doradztwo w zakresie interaktywnej prezentacji danych przestrzennych w internecie, w tym w szczególności:
    • miejscowych planów zagospodarkowania przestrzennego
    • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    • planów miast