FIRMA USŁUGI GEOPORTAL ROZWIĄZANIA PUBLIKACJE KONTAKT
Planowanie Przestrzenne
Plany miejscowe
Studia kierunków i uwarunkowań
Partycypacja społeczna
Ekofizjografia
Oceny skutków ekonomicznych planów i studiów
Monitoring planowania przestrzennego

Wizualizacja 3D

Wdrożenia geograficznych systemów wspomagania podejmowania decyzji SCENARIO 360

Szkolenia z zakresu GIS

Doradztwo w zakresie wdrażania GIS
Numeryczny model terenu / Wizualizacje 3D


Sytemy GIS stwarzają możliwość zarządzania ogromnymi bazami danych przestrzennych. Zgromadzone zasoby prezentowane są najczęściej w przestrzeni dwuwymiarowej w postaci map tematycznych, wyników analiz przestrzennych. Te same dane możemy również wizualizować w przestrzeni trójwymiarowej. Elementem zwiekszającym atakcyjność prezentacji przestrzennych jest numeryczny model powierzchni terenu (NMT / DTM), określany potocznie jako model ukształtowania rzeźby terenu.Wykonujemy:
  • trójwymiarowe wizualizacje odnoszące się do przestrzeni
  • numeryczne modele terenu w oparciu o metodę kartograficzną, bazując na mapach dwuwymiarowych
  • modele / warianty przyszłego zagospodarowania terenu
Zalety:
  • możliwość rzeczywistej wizualizacji danych zgromadzonych w bazie danych przestrzennych
  • Możliwość tworzenia przyszłej wizji zagospodarowania terenu.
  • wizualizacja 3D to efektowna prezentacja dla decydentów.